Colofon/disclaimer

Gegevens laatst bijgewerkt: 21-06-2024 15:50
Copyright © KunstInSchinnen
 
Aan het onderhoud van deze site besteedt KunstInSchinnen de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.
KunstInSchinnen draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site verwijst.
De tekst en afbeelding op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van KunstInSchinnen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.
 
Voor nadere informatie met betrekking tot het koor kunt u contact opnemen met het secretariaat tel. 06-40895227.
Constateert u onvolledigheden en/of fouten op de website, dan stellen wij het op prijs als u dit meldt aan de beheerder van deze site.

BeroepskunstenaarAmateur

Thevis, Frans

Knops, Monique

Mazèl, Marietje

Smits, Kathja

?>