Informatie

Statutaire naam: Stichting Kunst in Schinnen
 
Statutaire zetel: Schinnen.
 
Correspondentieadres: Kerkstraat 134, 6439 AV Doenrade
 
Telefoon: 06-40895227
 
Inschrijving Handelsregister: Nummer: 58730141
 
RSIN: 853157108
 
Bankrekeningnummer: Bankrekening bij de Rabobank Centraal Zuid-Limburg, nummer NL85RABO0107583844
 
Algemeen nut beogende instelling (ANBI): Vanaf 1 januari 2015
 
Website: www.kunstinschinnen.nl
 
Emailadres: secretaris@kunstinschinnen.nl
 
Bestuur: F.G.J.M. Beckers, voorzitter, Mevr. J.Smeets, secretaris, F. Boyens, penningmeester, R. van der Linden, bestuurslid
 
Beloningsbeleid: Aan de bestuursleden worden geen vergoedingen of beloningen in welke zin dan ook toegekend.
 
De stichting heeft ten doel: het organiseren van de kunst- en ateiierroute en andere kunstmanifestaties in de gemeente Schinnen om zodoende professionele- en amateurkunstenaars uit de gemeente Schinnen een podium te bieden om hun kunstvormen te tonen/te exposeren en al hetgeen in de ruimste zin van het woord met het vorenstaande verband houdt zulks met het doel om de kunst korter bij de mensen, bij het publiek te brengen.
 
Statuten KunstInSchinnen
 
Projectbeschrijving: Evenement KunstInSchinnen
 
Verslag van editie 2023 van KunstInSchinnen: Verslaglegging 2023
 
Financiële aspecten: Ontwerpbegroting 2023
 
Mede mogelijk gemaakt door: